Domain Name

Tên miền này thuộc sở hữu của Phil Trinh

Tên miền được sử dụng cho các dự án về Bitcoin và Blockchain.

Bạn sẽ được chuyển tới Bitcoin VN trong vòng 30 giây.

Về Bitcoin Vietnam

Bitcoin Vietnam là một sàn giao dịch Bitcoin được thành lập từ tháng 12 năm 2013 tại TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp các giải pháp mua, bán, lưu trữ Bitcoin an toàn, và cung cấp thanh khoản cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam bằng cách hợp tác với các đối tác Bitcoin lớn trên toàn cầu. Bitcoin Vietnam tập trung vào các giá trị: An toàn, dễ dàng, tuân thủ pháp luật.

Hiện tại Bitcoin Vietnam có 5 sản phẩm chính: Giải pháp giao dịch Bitcoin dễ dàng Bitcoin VN, sàn giao dịch Bitcoin chuyên nghiệp VBTC, dịch vụ kiều hối giá rẻ Cash2VN, máy Bitcoin ATM tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và phân phối phần cứng cho Bitcoin tại Bitcoin VN Shop.

Để tìm hiểu kỹ hơn về Bitcoin Vietnam, xin hãy truy cập: https://bitcoinvn.io/team

Để hợp tác hoặc mua lại tên miền này, hãy liên hệ: [email protected]